Presentación


   A Asociación Socio-cultural Cedofeita presenta o número 2 da súa revista, publicado en papel en outubro de 1998.
 

Se quixeres ver a Portada e mais a contraportada da revista, pulsa nos enlaces:

Portada (54'1 kb)              Contraportada (88'4 Kb)
 
 

Consello de Redacción

Xosé Álvarez Castro
Jaime Barreiro Montes
José M. Castro Méndez
José Luis Estévez Solla
Benigno García Casalderrey
Jaime Iglesias González
Raimundo Piñeiro Corbacho
José Quinteiro Piñeiro

Advertencias

A Asociación non comparte necesariamente as opinións e críticas expostas nesta publicación polos seus colaboradores. Tampouco devolverá os orixinais non solicitados previamente nin manterá correspondencia sobre os mesmos. Dos artigos da Revista permítese a reproducción, citando a procedencia.

Se se desexa colaborar con esta Asociación, pódese ingresar un donativo na conta 2080.0154.54.0040003379 de Caixa Vigo. Tamén se pode facer socio da entidade co custo simbólico de 1000 pta ó ano entregando a ficha de solicitude a calquera membro da Directiva. Para máis información,  ubinam@lettera.net