Cedofeita na prensa


    Ofrécese a continuación unha escolma de titulares e parágrafos dalgúns artigos aparecidos nos dous últimos anos, na prensa de maior difusión en Pontevedra. A través dela, podemos constatar que Cedofeita, incluso dende a súa aparición en 1995, tivo sempre unha boa acollida nos medios de comunicación, que puntualmente se fixeron eco das súas actividades e propósitos.

    A información sobre o labor de Cedofeita estivo unhas veces en primeira páxina, outras en páxinas interiores pares e impares, habendo titulares desde unha columna ata toda a páxina. Frecuentemente a información ía acompañada de fotografías, en especial a referida ás exposicións.

    Desde aquí, queremos manifestar o noso agradecemento a aquelas persoas e entidades que facilitaron a difusión das actividades que realizabamos e propiciaron a nosa presencia no ámbito cultural.
 

JAIME IGLESIAS

DP:    Diario de Pontevedra
FV:    Faro de Vigo
VG:    La Voz de Galicia
MV:    Merca Vedra
 


Paciencia cos gráficos, ocupan 156'5 Kb entre os dous