Concurso “Letras Galegas” 2001

Relación de alumnos premiadosA Comisión Organizadora do Día das Letras Galegas de 2001, da Asociación Socio-cultural CEDOFEITA, Lérez, en sesión celebrada o día 3 do presente mes de maio ven de fallar o concurso convocado co gallo da dita festa, entre os escolares dos centros de ensino público e ademais nenos/as da nosa parroquia, co seguinte resultado:Segundo Ciclo de Educación Primaria:

.-Oscar Carramal Crespo (4º A. CEIP “San Benito, Lérez”).
.-Beatriz Ramírez Canosa (4º B. CEIP “San Benito, Lérez”).
.-Brenda Fontán Alfonso (3º CEIP “San Benito, Lérez”).
Accésit.- Ignacio Amoedo Blanco (4ºA. CEIP “San Benito, Lérez”).Terceiro Ciclo de Educación Primaria:

1º.-José A. Monteagudo Fontán (6ºB, CEIP “San Benito, Lérez”)
2º.-Benigno Sánchez Sanmartín (5ºB, CEIP “San Benito, Lérez”)
3º.-Joán Cabral Albite (5ºA, CEIP “San Benito, Lérez”)
Accésit: Sheila Cores Cochón (6ºA, CEIP “San Benito, Lérez”)Primeiro Ciclo de E.S.O.:

1º.-Sabela Díaz-Castroverde Vicario (2º A, CEP “Xunqueira II").
2º.-Raquel Amoedo Blanco (1º A, IES “A Xunqueira”).
3º.-Alba Hermo Romero (2º B, CEP “Xunqueira II").

Accésit.-Xalo Giménez Gayoso (2º C, CEP “Xunqueira II").3º e 4º de E.S.O.

1º.-Nuria Costas Fontán (3º C, lES “A Xunqueira”)
2º.-Almudena Grandal Barreiro (3º C, lES “A Xunqueira”)
3º.-Ana Paula Lamoso González (3º C, lES “A Xunqueira”)