Folklore galego

 

    A gaita, e a pandeireta son os instrumentos máis representativos da música popular galega, entorno a eles desenrólanse todas as actividades musicais desta terra.

    A orixe da gaita é incerto, algúns supoñen que procede dos pobos Celtas. O primeiro documento coñecido en Galicia no que aparece un gaitero é no contrato de venda dunha finca no ano 1.374. A primeira representación iconográfica é a do capitel de Melide (A Coruña) que data dos séculos XII e XIII. Tamén nas cantigas de Afonso X O Sabio atopamos representacións de miniaturas nas que aparecen gaitas. Este instrumento sufríu unha continua evolución, tanto na forma visual como na musical. 

 

Grupo folclórico tradicional galego

    Galicia ten un rico patrimonio folklórico de cancións e danzas populares: 

    A cantiga popular é unha composición polo xeral breve (3 ou 4 versos, na súa maioría octosílabos) que sobre unha arquitectura musical igualmente múltiple e esquemática  permeaneceron vivas na memoria do pobo que as creou. A través delas podemos coñecer as características temperamentais dun pobo, dos rasgos anímicos da súa esencia colectiva, dos seus costumes e da idiosincrasia máis xenuina, da súa  actitude ante a vida ou a morte, do seu xeito de ser, de sentir e, en definitiva, que as aportacións que proveñen da recopilación e da investigación crítica do seu folklore son elementos de xuicio fundamentais para un estudio máis profundo da nosa forma de vida. 

    Os cantos populares galegos nacen dun conxunto raro e complexo de circunstancias. Ninguén sabe que creou a canción popular. É o mesmo pobo, a musa  popular, espontánea  e fecunda e anónima case sempre; alguén fai unha cantiga que comeza  a ir duns a outros  e que, pouco a pouco, vaise perfilando, arranxando, mellorando, completando, ata o momento da súa fixación nunha ou  máis variantes. Así o autor non é un, senón moitos. Agora ben; o pobo non fai poesía  sen motivo; a cantiga xurde cando a xustifica  e este algo son os traballos do campo, os labores do liño, as esfollas, as ruadas e mil momentos máis que se prestan para lucir o inxenio e facer máis levadeiras as actividades cotiás.               

    Manuel  Murguía dividiu os cantares en varios grupos: que os mesmos campesiños distinguen co nome de muiñeiras, cantar de pandeiro, alalás, aninovo, maios, etc. Vicente Risco pensa que deben clasificarse segundo as festas do ano, relixiosas ou non,  e nalgúns ritos paganos: 

Divertimentos.- muiñeiras, fandangos, ribeiranas, cantigas de pandeiro, de desafío, foliadas.

De traballo.- espadelada, as entonadas nos fiadeiros, cantigas de sega, de arrieiro, de vendima.

Domésticas.- arrolos e cantigas de berce e cantigas de cego.

 

Instrumentos tradicionais no folklore galego

Instrumentos tradicionais no folklore galego.

Algúns tipos de cantares que coñecemos son: 

- ALALÁS

Son cantos dilatados, de ritmo libre, de grande fondura. Considérase o alalá, como un dos máis característicos cantos galegos, dunha antigüidade e ascendencia máis remota que o segundo período do canto gregoriano, chamado do apoxeo. O alalá, sen dúbida, é unha das constantes na música galega, cuns  valores estéticos e artísticos innegables e que o convirte nun dos cantos máis fermosos da nosa tradición. 

ALALÁ DAS MARIÑAS 

Teño unha casiña branca

na Mariña entre os loureiros

teño amores, teño barcas

i estou vivindo no ceo !

Ailalelo, ailalalo

 

Adiós á miña casiña

Portelo do meu quinteiro

Auga da miña fontiña

Sombra do meu laranxeiro

Ailalelo, ailalalo

 

- A MUIÑEIRA

     A muiñeira é un dos ritmos máis coñecidos e utilizados en Galicia. Fíxose tan popular que sufríu múltiples variantes, ata chegar a estropealos. O nome de muiñeira pénsase que procede dos bailes que os campesiños facían nos muíños mentres esperaban para recoller a fariña. 

    A cultura galega tivo dende moitos séculos notables coros e corpos de baile que recollían as melodías populares e as danzas campesiñas, mariñeiras, etc. Estas danzas executábanse nas festas das distintas comarcas galegas. A muiñeira é sempre un alarde de ritmo, rapidez e vistosidade. Soe representarse nas romarías galegas,  festas, onde soe haber un ambiente tradicional e recóllese o costumismo popular galego. Unha das muiñeiras máis características de Galicia é o espantallo. É unha danza campesiña, con música popular, o traxe que se utiliza é típico da comarca de Noia e pertence ó século XVIII. Trátase dunha danza inspirada nun espantallo. No medio do baile o espantallo cobra vida para bailar coas mozas. Este baile é en realidade un culto ó sol, ás aguas polas boas colleitas e ó espantallo  que as protexe. Este baile é un dos poucos nos que só bailan as mulleres cun só home, ese home ponse  unha coroza por encima da súa roupa e baila con ela. Outra das muiñeiras que se interpretan moito é a muiñeira de Fraga (provincia de Pontevedra). Bailada por homes e mulleres a principios deste século. Está caracterizada pola roda, común na maioría dos seus paseos e coplas. É de ritmo rápido que permite comprobar a variedade de muiñeiras existentes en Galicia (a muiñeira Ribeirana é de ritmo moi lento), segunfo a súa zona o comarca. Estas pezas son recollidas por  agrupacións  no mesmo pobo que leva o seu nome, así como o canto e ritmo da pandereita (instrumento que acompaña as voces).

 

                MUIÑEIRA DE VILARIÑO

 

                                   Unha vella nunha fonte                     

                                                Por unha verza bebía                                     

                                               A verza estaba rachada                                

                                                Toda a auga lle vertía                                    

                                                                                    Ai e le lo ai e le lo                                                                             

                                                                    Ai e le lo ai e le lo                                                             

        Ai e le lo ai e la la.

 

As mozas de Vilariño

Todas xuntas nun montón

Unhas cantan outras bailan

Outras andan ó castrón

Ai e le lo ai e le lo

Ai......

 

 

- CANTO DE SEITURA

Ata  tempos ben próximos ós nosos, cantos oficios debían percorrer longos traxectos a pé ou en cabalerías arrieiros, pastores, cargadores de sal...- ou os que conlevaban un traballo pesado e monótono tiñan as súas cancións especiais, para andar ou traballar. En moitas ocasións as cancións ían destinadas a marcar o ritmo, para que o esforzo resultase máis regulado, ou noutros casos facer o traballo máis levadeiro.

 

CANTO DE SEITURA DE CADÓS

 

Hei d´ir a túa seitura,

Hei d´ir a túa segada

Hei d´ir a túa seitura,

Que a miña vai ch´acabada

Ai la la la ai la la la

 

- CANTAR DE CEGO

Son os que cantan os cegos en festas e romarías cos seus lazarillos, acompañados pola zanfona ou un violín. Acostuman a axustarse ó momento, ó lugar, á ocasión e a finalidade que o motiva. Crítica social, enfrontamentos dos sexos, casamentos ridículos, sucesos tráxicos, verdadeiros ou imaxinados, vidas de santos, sinais do fin do mundo e romances tradicionais, algúns deles moi espallados, como Xerineldo, O Conde Alberto, Rufiniña, etc.

 

ROMANCE DO CURA E A CRIADA

 

Y  a la media noche,

 Llamó la criada,

Chiribí, chiribaina,

 Llamó la criada.

¿Qué tiene, mi amo,

que tanto me llama?

Me hace el chuculate,

Tráimelo a la cama

Chiribí, chiribaina....

 

- CANTAR DE BERCE

Canción de cuna que ten xeralmente unha música monótona axeitada para dormir ós nenos. O arrolo require berce e o arroró cántase co neno en brazos, facendo ó tempo un lixeiro vaivén coa parte superior do corpo.

 

CANTIGA DE BERCE

 

Se queres que brile a lúa

Pecha os ollos meu amor

Que mentres os tes abertos

A lúa pensa que hai sol.

 

Nin pola prata da lúa

Nin polo ouro do sol

Non te deixo meu meniño

Non te deixo meu amor.

 

 - OUTROS CANTOS POPULARES

    Polo mes de Nadal  comezan a ter lugar os fiadeiros, nos que as mulleres fían o liño e a lá cada unha co seu fuso e a súa roca, mentres esperan a chegada dos mozos que comezan a cantar, entoando cantigas que son contestadas polas mozas, comenzando así un desafío ou un cortexo. Mozos e mozas cantan, bailan, falan e brincan ata o remate da festa. Nos fiadeiros nacen outras dúas produccións populares: os cortexos e os parrafeos.

     Os cortexos non teñen o carácter  agresivo dos desafíos, senón que son amorosos. Os cortexos fanse entre un mozo  e unha moza, axudado cada  un deles polo seu correspondente coro. Os parrafeos danse entre as mozas soas, entre mozos ou entre uns e outros e teñen carácter festivo.

 

A mociña fía,

As estrigas blancas

Fía noite e día.

 

Fía liño de ouro

Ou fía a esperanza

Dun meniño louro.

 

Lenzos de noivado

Amor non espera

Fía noite e día

E non da fiado.A veliña fía

As estrigas brancas,

Fía noite e día.

 

Fía por deleve

Seu cabelo branco

¿Ou só fía neve?

 

 

ALMUDENA MARIA GRANDAL BARREIRO